Петък, 01 Декември 2023 г.

В община Ситово са изградени три нови детски площадки

На 16.03.2023г. тържествено бе открита една от трите площадки изградени по проект "Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение в с. Добротица, с. Босна и с. Гарван, Община Ситово, област Силистра", финансиран по Административен договор № BG06RDNP001-19.159-0007-С01 от 10.09.2020г., на стойност 133 747.96 лв. в село Добротица.

Проекта е реализиран след сключването на договор между Държавен Фонд Земеделие, Местна Инициативна Група "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа" и Община Ситово за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Предвид дъждовното време се наложи откриването да бъде преместено вътре в сградата на НЧ "Йордан Йовков- 1899г., с. Добротица, непосредствено до изградената площадка. Програма беше организирана от кметство с. Добротица и самодейци от читалището, като Общинска администрация Ситово се включи с почерпка от името на кмета на община Ситово - Сезгин Алиибрям. Откриване и водещ на мероприятието беше кмета на с .Добротица - Искра Георгиева, като на него присъстваха кмета на община Ситово - Сезгин Алиибрям, Ридван Кязим - Председател на общински съвет Ситово, Севджан Адем - зам. кмет на община Ситово, Женя Георгиева - ръководител на проекта, Левен Басри - управител на "Аспид-81" ЕООД - изпълнител по изграждането на площадката, както облагородяването и около нея, гости и жители на селото. Целта на проекта е да се подобри физическата среда, привлекателността, качеството на живот, безопасността на средата за обитаване и възможностите за социални контакти в с. Добротица, с. Босна и с. Гарван, Община Ситово чрез облагородяване на общински зелени площи и паркови пространства и превръщането им в привлекателно място за общуване, отдих и почивка.
Изградената детска площадка в село Добротица е за възрастова група 3 -12 год. като е предвидено и съоръжение за по-малките. Съоръженията са с ограда с височина 100 см, две врати за вход/изход с размери 100/100 см, както и с указателна табела.

Монтирани са:

-Комбинирано детско съоръжение;
-Двойна люлка – махало
-Детски тунел – влакче.

Покрай главната алея, непосредствено пред сградата на читалището и около детската площадка са монтирани дървени пейки с облегалки с дължина 180 см, които заедно с шестоъгълна беседка с маса и пейки за 8-10 посетители оформят кътове за краткотраен отдих. Около алеите и детската площадка са разположени кошчета за отпадъци от поцинкована ламарина с дървена обшивка, закрепени подвижно на хоризонтална ос за по-лесно обслужване. Три осветителни тела тип "Сфера" на метални стълбове с височина 400 см и енергоспестяващи LED лампи осветяват детската площадка и допълват съществуващото парково осветление от ниски тела.

Facebook коментари