Четвъртък, 25 Април 2024 г.

Наложиха голяма финансова корекция на община Алфатар, трябва да връща над 110 000 лева

Санкцията е наложена по договор за възлагане на обществена поръчка със стойност на договора за възлагане на същата в размер на 1 104 332,74 лв. без ДДС.

Наложената голяма финансова корекция на община Алфатар е по проект "Модернизиране и изграждане на улично осветление със светодиоден източник в община Алфатар" в размер на 10 % от разходите, които са поискани от бенефициента за възстановяване по договор за възлагане на обществена поръчка със стойност на договора за възлагане на същата в размер на 1 104 332,74 лв. без ДДС.

При проверка за нейната редовност, съгласно регулацията от чл. 158 АПК, се установява, че същата е нередовна.

Наложената корекция е в размер на 110 433, 27 лв., която в момента се обжалва от Община Алфатар пред Административен съд-Силистра.

Към момента съда обаче оставя без движение жалбата, защото държавна такса по образуваното съдебно производство е 883.47 лева, а общината е внесла само 800 лв. и трябва да се довнесе още сумата от 83,47 лв.

Съдът е дал срок до 23 март общината да доплати държавната такса за да се даде ход на делото.

Facebook коментари