Петък, 31 Март 2023 г.

Млада силистренка, обвинена в разпространение на наркотици, остава в ареста

Наказателен състав на Окръжен съд-Силистра не уважи искането на обвиняемата Ц.М. за промяна на мярката й за неотклонение.

26 годишната Ц.М. е привлечена в качеството на обвиняема за това, че на три дати от месец октомври – месец декември 2022година е разпространила високорискови наркотични вещества и е държала такива с цел разпространение, като престъплението е квалифицирано по чл.354а, ал.1, във връзка с чл.26 от НК.

Ц.М. е с взета мярка за неотклонение "Задържане под стража" от 21 декември 2022година.

В свое искане сега обвиняемата моли съда да измени мярката й за неотклонение в по-лека, тъй като същата е изпълнила целите си - обвиняемата си е взела поука, разкайва се за стореното и желае да се поправи.

Представителят на обвинението заяви, че и към настоящия момент са налице всички предпоставки за вземане на най-тежката мярка за неотклонение и поиска от съда същата да бъде потвърдена.

Обвинената в разпространение на наркотици Ц.М. се извини, изказа съжаление за стореното с обещанието, че никога повече няма да допусне тази грешка и в последната си дума поиска от съда да се прибере в къщи.

Наказателният състав на Окръжен съд прие, че обстоятелствата, имащи значение при вземане на първоначалната мярка за неотклонение са актуални и към настоящия момент, че е налице опасността обвиняемата да се отклони, и да попречи на своевременното приключване на наказателното производство. Формално обвиняемата Ц.М. има постоянен и настоящ адрес, но е безспорно установен факта, че тя е пребивавала и на различни адреси в град Силистра, живяла е и при свои приятели, а освен това през един определен период от време е пребивавала извън пределите на страната. Ц.М. е безработна или по никакъв начин не е обвързана трайно с конкретно населено място и конкретен адрес.

Относно декларацията на обвиняемата Ц.М., че си е взела поука от извършеното-съдът се отнесе с резервираност с оглед на предходното й поведение, свързано с приключило досъдебно производство, водено също за притежание на наркотици. Според съда освен че това обстоятелство не е оказало възпиращо въздействие върху нея, нейните противозаконни действия са продължили и са надградени, като престъпната й деятелност е прераснала и в разпространителска такава. Тя не се е ограничавала да разпространява наркотици и на територията на учебни заведения, и на непълнолетни лица. Разпостранителската дейност на обвиняемата се доказва от разпитите на редица свидетели, поради което съдът счете, че е налице опасност обвиняемата да извърши ново престъпление в случай, че мярката за неотклонение бъде изменена в по – лека.

Според съда не е налице неразумност относно периода на задържане на Ц.М., тъй като тази категория се преценява за всеки един случай поотделно, съобразно сложността на делото, поведението на участниците в процеса и това на разследващите органи. Периода на задържане в този случай е напълно в съответствие с предвидения такъв в разпоредбата на чл. 63, ал. 4 от НПК.

В мотивите си съдът акцентира на степента на обществена опасност на деянието и дееца Ц.М., които предвид характера на предявеното обвинение са несъмнено високи.

С оглед на това съдът потвърди взетата по отношение на Ц.М мярка за неотклонение "Задържане под стража" като единствено адекватна и реализираща целите, визирани в чл. 57 от НПК.

Определението на съда подлежи на обжалване или протест пред Апелативен съд – Варна.

Facebook коментари