Четвъртък, 29 Февруари 2024 г.

Шефът на Окръжната прокуратура в Силистра взе участие в национално съвещание

Административният ръководител на Окръжната прокуратура в Силистра Ивелин Чафаланов взе участие в Националното съвещание на административните ръководители на апелативни и окръжни прокуратури бе обсъдено противодействието на изборните нарушения, както и на престъпленията, свързани с трафик на мигранти, съобщиха от прокуратурата.

Главният прокурор Иван Гешев и говорителят на главния прокурор Сийка Милева също присъстваха. "Прокуратурата успява да работи за хората и за народа, без да се съобразява с огромния политически натиск", заяви Гешев в началото на съвещанието.

Противодействието на корупцията, организираната престъпност, както работата в 28-те окръжни прокуратури по делата, които преминаха по компетентност към тях след закриването на специализираното правосъдие през юли 2022 г., също бяха сред акцентите на съвещанието.

На 9 март прокуратурата съобщи, че се създава Национално междуведомствено звено, което ще координира дейността на прокуратурата и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) за взаимодействие между институциите по време на предизборната кампания, в самия изборен ден и до обявяване от ЦИК на окончателните резултати от изборите.

Също така във Върховна касационна прокуратура ще функционира и дежурно звено, което ще анализира всички постъпващи сигнали, свързани с изборни нарушения.

Граждани и организации могат да подават сигнали на следните електронни адреси на съответните прокуратури в страната, публикувани на интернет страницата на Прокуратурата.

Facebook коментари