Понеделник, 17 Юни 2024 г.

Силистренска фирма влезе в BGBX 40 на Българската фондова борса

Съветът на директорите на Българската фондова борса сменя емисии акции от базата на борсовите индекси, съобщи Фондовата борса. Промените влизат в сила от 20 март.

От индекса BGBX 40 се изключват пет емисии акции. Това са "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ – София; "Индустриален Капитал Холдинг" АД – София; "Родна Земя Холдинг" АД – София; "Проучване и добив на нефт и газ" АД - София и "Трейс груп холд" АД – София. На тяхно място се добавят други пет емисии акции в базата на индекса. Те са: "Параходство Българско речно плаване" АД – Русе; "Елхим Искра" АД – Пазарджик; "Синергон Холдинг" АД – София; "Фазерлес" АД-Силистра и "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ – Варна.

BGBX 40 се състои от акциите та 40 компании. Емисиите попадат в него на база два критерия – медиана на дневния оборот за последните шест месеца и брой сделки за последните шест месеца. Изчислението на индекса стартира от 2 януари 2014г. с базисна стойност 100.

Българска фондова борса вече е сред най-ценните публични компании и влиза във водещия индекс SOFIX от 20 март. Това стана ясно от днешното решение на СД на БФБ, с което одобри състава на SOFIX при първото ребалансиране на индекса за тази година. БФБ става "син чип" 12 години след като се листна като публична компания. "Горди сме, че Българската фондова борса влиза в топ 15 на най-елитните публични компании в България. Една компания да стане "син чип" означава, че тя е добре установена, финансово стабилна и с висока репутация. Влизането ни в SOFIX е изключително признание за усилията, които екипа ни полага през последните няколко години и положителните резултати са налице", каза Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

За изминалите три години ликвидността с акциите на БФБ значително се повиши, като броят сделки нарасна повече от 5 пъти, a оборотът – около 3 пъти. Установената дивидентна политика на компанията и увеличаващите се дивиденти, разпределени през този период, доведе до ръст на акционерите на БФБ с повече от 75 на сто, а на пазарната капитализация на компанията – с над 80 на сто. Всичко това допринесе и за преместването на емисията акции на БФБ на най-високия сегмент на Борсата - "Премиум" (Premium), от началото на 2023 г., посочва Маню Моравенов.

Facebook коментари