Петък, 23 Февруари 2024 г.

Пари за хуманно отношение към животните

Общо 64 429 000 лева ще получат свиневъдите и птицевъдите по схемите за хуманно отношение през 2023 г.Това реши на свое заседание днес Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие".

Одобреният финансов ресурс по схемата "Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете" е 36 717 000 лв. и 27 712 000 лв. по "Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците".

Помощта по двете схеми се предоставя на стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години.

Предстои Министерството на земеделието и Държавен фонд "Земеделие" да изготвят указания за прилагане на схемите.

Facebook коментари