Неделя, 25 Февруари 2024 г.

Кирил Боянов: 4200 лева на декар не е предел за цената на земята в Силистренско

Икономистът и дългогодишен председател на Земеделската кооперация "Дръстър" в Силистра Кирил Боянов представи своята позиция във връзка пазара на земята в област Силистра и България на фона европейския земеделски пазар и очертава неговите перспективи в бъдеще.

КВОРУМ публикува мнението на експерта, защото смятаме, че анализира актуален и важен за региона проблем.

Поземлен пазар е много важен инструмент за развитие на земеделието, но оставен без регулиране от държавата. Това много често води до облагодетелстване на хора с криминално придобит капитал както е у нас да узаконят този капитал в земя.

В Дания право да закупят земя и да я обработват имат само тези, които имат завършено най-малко средно специално образование с доказани практически възможности, а в Швеция към Министерският съвет е създадена специална поземлена инспекция,която разрешава закупуването на земя.
Освен във Франция, в Холандия и Белгия държавата дава предимство на арендаторите да закупуват първи продаваният имот, който те арендуват, но на професионални земеделци.

В страните членки на ЕС няма мораториум за регулиране цената на земята.

Публикацията че в село Бабук изложената на публичен търг земята е стигнала 4200 лева на декар не е пример за единичен случай и може да се направят изводи за бъдещият марж в цената на земята.

Ще посоча цени на земята в някои европейски страни а именно: Австрия - 42 хил.долара за хектар ,но има ограничение колко земя може да притежава едно физическо и юридическо лице. Великобритания - 32 хил.долара за хектар (Германия - 33 хил.долара за хектар, Чехия - 8 хил.долара за хектар, Нидерландия - 64 хил.долара за хектар, Италия - 26 хил.долара за хектар, Испания - 17хил.долара за хектар, Франция - 8 хил.долара за хектар,а в тази страна има специална дирекция SAFER която контролира пазара на земята.

Най висока е цената на земята в Люксембург-116500 евро на хектар и постепенно нараства, след нея се нарежда Нидерландия-63000 евро за хектар, висока е цената на земята в Германия, Франция, Белгия, Дания, а най ниска е в Швеция 12000-15000 евро за хектар.
От бившите социалистически страни най-ниска е цената на земята в България. Липсата на държавата в поземленият пазар създаде условия олигарсите да изкупят земята на символични цени ,а това всички правителства до момента не се съобразяваха ,че земята е национално богатство, национална сигурност и продоволствен ресурс за изхранването на собственото си население.

В България се намират 3% от най-плодородните почви в света. Ние имаме по 7 дка на глава от населението земя, но поради погрешната аграрна политика не можем да изхраним своето население.

Внасяме 80 % от плодове и зеленчуци. Развиваме зърнопроизводство и произвеждаме около 5 млн. тона пшеница и правим износ а с тази политика на зърнопроизводство обезлюдихме селата бе з поминък за хората да произвеждат плодове, зеленчуци или да отглеждат животни. Страна която изнася непреработена продукция изнася национален доход.

Една Украйна произвежда над 50 млн.тона пшеница, а Русия произвежда над 100 млн.тонове пшеница и ние в Черноморският басейн ще се конкурираме. С несъздаването на държавна институция и този неконтролиран поземлен пазар се създадоха местните феодали в селата а земя закупена от депутати, нотариуси, държавни хора без пряко да обработват земята е предпоставка да се вихри рентиерството и условия при сключване на споразуменията по чл.37 в от ЗСПЗЗ да се изнудват чрез висок наем ползвателите на земя.

Умишлено това разграбване на земя се допусна и от новоуправляващите, ако има и след 2 април такива час по-скоро трябва да гласуват прогресивен поземлен данък,който да осигури ресурс и с европейски средства да се изгради подземна тръбна напоителна мрежа в страната ни с много водни ресурси реки, язовири и да се поучим от Румъния, Турция и Гърция.

Facebook коментари