Понеделник, 24 Юни 2024 г.

Трима от четирима българи изпитват затруднения да покрива ежедневните си разходи

Трима на всеки четирима българи изпитва затруднения да покрива ежедневните си разходи. Това показват данни от Националния статистически институт за четвъртото тримесечие на 2022 г.

Според данните на НСИ около 38,4% от лицата изпитват известни затруднения да плащат за ежедневните си разходи, други 26,1% определят посрещането на тези разходи от ежедневието като "трудно", докато за 12,3% това е "много трудно".

От НСИ отбелязват, че делът на лицата, които се справят много трудно с покриването на ежедневните си разходи, намалява в сравнение с първото и второто тримесечие на 2022 г., но се увеличава с 1,5 процентни пункта спрямо третото тримесечие миналата година.

Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 19,2% от лицата, а едва 4% не изпитват никакви затруднения по този параграф.

Проучването показва, че за 67,8% от лицата доходът на домакинството им е останал без промяна през последните три месеца на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г.

Този дял намалява с повече от 5 процентни пункта спрямо първото и второто тримесечие, но все още е значителен.

Увеличение на доходите са посочили 26,7% от лицата. Основните причини за това са увеличението на пенсиите и социалните помощи и индексиране на заплатите.

Намаление на доходите за последните 12 месеца са посочили 5,5% от лицата, което е с 0,7 процентни пункта повече в сравнение с трето тримесечие.

Facebook коментари