Събота, 13 Юли 2024 г.

Силистра с най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище за 2009г

Информация econ.bg
По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2010 г. е 512. Спрямо съответното тримесечие на 2009 г. техният брой намалява с 19.0%. Новопостроените жилища в тях намаляват с 26.9% и техният брой е 3 201.

Най-голям брой жилищни сгради и жилища са въведени в експлоатация в област Бургас -94 сгради с 677 жилища в тях, област Варна - 86 сгради с 643 жилища, следвани от София област - 51 сгради с 67 жилища.

Няма нито една въведена в експлоатация новопостроена сграда в област Разград.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през първото тримесечие на 2010 г. е 240 хил. кв.м или с 28.2% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2009 година. Жилищната площ също намалява с 30.7% до 152 хил. кв.м.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 76.5 кв.м през първото тримесечие на 2009 г. на 75.1 кв.м през същото тримесечие на 2010 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в област Силистра - 138.3 кв. м, област Монтана - 131.0 кв. м, следвани от областите София - 117.8 кв. м и Ловеч - 109.0 кв. м, а най-малка - в област Ямбол -37.1 кв. м и област Благоевград - 51.5 кв. м.

Facebook коментари