Неделя, 26 Март 2023 г.

На 8 март Калипетрово остава без вода

От "Водоснабдяване и канализация" ООД съобщават на официалната си страница, че на 08.02.2023 г. /сряда/ в интервал от 09.00 ч до 17.00 ч поради извършване на СМР по проект: №BG16M1OP002-1.016-0005 "Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на "ВиК" ООД, Силистра", ще бъде спряно водоподаване в с.Калипетрово.

Facebook коментари