Неделя, 26 Май 2024 г.

Висшето ръководството на МВР даде положителна оценка на работата на силистренската полиция

Положителна оценка за работата си през изминалата година получи ОДМВР-Силистра от ръководството на МВР.

Заместник–главният секретар на МВР главен комисар Станимир Станев изрази удовлетворение от постигнатите резултати от работата на служителите на ОДМВР-Силистра през 2022 г. и изрази увереност, че усилията им ще продължат в тази посока. Той, заедно с областния управител, административните ръководители на Окръжната и Районната прокуратура и председателите на Окръжния и Районния съд, присъства на годишния отчет-анализ на дирекцията.

Главен комисар Станев подкрепи оценката си с постигнатия общ процент на разкриваемост и в частност този на престъпленията срещу собствеността, които са значително по-високи от средните за страната. Като успех отбеляза намалението на домовите кражби и посочи, че е необходимо превенцията на този вид престъпления да продължава да бъде сред основните ангажименти на областната дирекция.
Зам.-главният секретар подчерта задължението активното полицейско присъствие в малките населени места да остане приоритет в дейността и през настоящата година. Той се спря и на основните приоритети в работата на ОДМВР-Силистра за 2023 г. - организация и действия по обезпечаване на законосъобразното провеждане на парламентарните избори на 02 април, превенция, насочена срещу разпространението на наркотици, особено в районите на училищата, и снижаването на пътнотранспортния травматизъм.

Удовлетвореност от добрата комуникация и ефективно взаимодействие с полицията изразиха областният управител Николай Неделчев, окръжният прокурор Ивелин Чафаланов и председателят на Окръжния съд Пламен Неделчев.

Според отчета, представен от директора на ОДМВС-Силистра старши комисар Мартин Недялков, нивото на престъпност в Силистренския регион запазва своята относителна стабилност и устойчивост, въпреки че е налице е лек ръст в броя на регистрираните престъпления.

През 2022 г. на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, са регистрирани 1024 престъпления, като 897 от тях са криминални, а 127 – икономически. През предходната 2021 г. броят на регистрираните престъпления е бил 931 - 814 криминални и 117 икономически.
Постигнатата разкриваемост – 59.08%, е увеличена с 2.07 пункта в съпоставка с предходната година. По този показател ОДМВР-Силистра се нарежда на десето място в страната.

От общия брой 735 разкрити престъпления са установени 679 извършители, които са с 58 повече от предходния период.

В структурата на криминалната престъпност традиционно доминират престъпленията срещу собствеността, които заемат дял от 31.88%. През 2022 г. са регистрирани 217 кражби, от които са разкрити близо 54%, измамите са 12, като 4 от тях са телефонни.

Нисък остава делът на престъпленията против личността – 6%. Регистрираните 62 деяния са с 2 по-малко от предходния период, като разкриваемостта им е 35.48%. През 2022 г., както и през предходната година, на територията на ОДМВР-Силистра не са регистрирани умишлени убийства. Регистрираните грабежи са 4, от които 3 са разкрити.
Известен ръст се наблюдава при престъпленията, свързани с наркотици. Докато през 2021 г. са регистрирани 38 такива престъпления, то през 2022 г. броят им нараства на 49, т.е. налице е увеличение с 28.95%. Постигната разкриваемост е нараснала от 63.16% през 2021 г. на 83.67% през 2022 г.
По линия на икономическата престъпност през 2022 г. са регистрирани 127 престъпления, срещу 117 за 2021 г. Разкрити са 67 престъпления, при 62 за 2021 г., като процентът на разкриваемост е 37.01%, при 32.48 % за 2021 г. Наблюдава се увеличение на регистрираните "Престъпления против стопанството" - 62, при 50 за 2021 г., "Престъпления против данъчната система" – 10, при 6 за 2021 г., "Документни престъпления" – 42, при 40 за 2021 г. и др.

През 2022 г. в сектор "Противодействие на икономическата престъпност" са извършени проверки по 130 прокурорски преписки и по 126 сигнали и жалби. От общо отработените 215 случая, с мнение за образуване на досъдебно производство са приключени 119 от тях.

По отношение на пътната безопасност статистиката сочи, че през 2022 г. в областта са настъпили 324 пътнотранспортни произшествия, срещу 338 през 2021 г. Тежките произшествия са 99, при 98 през 2021 г. Броят на пострадалите през отчетния период е 129, а през предходния – 130. През 2022 г. жертвите на пътнотранспортни произшествия са 13, срещу 9 през 2021 г.

Същевременно се отчита значителен ръст при административно-наказателната дейност по линия на пътна полиция. С 2758 повече са наложените глоби по фиш – 30380 през 2022 г., 27622 през 2021 г., а с 468 съставените актове – 3878 през 2022 г., 3410 през 2021 г.

Установените случаи на шофиране след употреба на алкохол също бележат ръст – 226 /123 под 1.2; 103 над 1.2/ през отчетния период, 186 /76 под 1.2; 110 над 1.2/ през предходния, както и тези под въздействие на дрога – 75 за 2022 г., срещу 42 за 2021 г.

Facebook коментари