Вторник, 28 Май 2024 г.

Съставът на Секционните избирателни комисии в общините Тутракан и Дулово бяха определени служебно

Съставът на Секционните избирателни комисии (СИК) в общините Тутракан и Дулово бяха определени служебно от Районната избирателна комисия (РИК) в Силистра, след като при преговорите в съответните общини не е постигнато съгласие за разпредението на постовете в комисиите.

Постъпило e писмо от Кмета на община Дулово с вх. № 60-НС/02.03.2023 г. на РИК - Силистра с което ни уведомява, че не е постигнато съгласие при проведените на 23.02.2023 г. консултации при кмета на община Дулово за определяне състава и ръководствата на секционни избирателни комисии в община Дулово.

Анализирайки предложенията на партиите и коалициите, РИК Силистра констатира, че е налице конкуренция в предложенията на партиите/коалициите, относно длъжности в ръководствата и членовете в част от секциите в община Дулово, като повече от един субект е заявил желание за назначаване на конкретна длъжност в съответната СИК. Предложенията на партиите и коалициите са извършени по такъв начин, че ако бъдат удовлетворени изцяло, това би довело до назначаване на по-голям брой членове от необходимия в някои от секциите, а в други да останат с по-малък числен състав.

РИК Силистра извърши разпределение на местата на ръководството и членския състав на СИК в община Дулово, съгласно Методиката, одобрена с решение № 1683-НС от 16.02.2023 г.

Пълен списък на членовете на секционните избирателни комисии и резервите в община Дулово - ТУК.

Постъпило e писмо от Кмета на община Тутракан с вх. № 41-НС/28.02.2023 г. на РИК - Силистра с което ни уведомява, че не е постигнато съгласие при проведените на 23.02.2023 г. консултации при кмета на община Тутракан за определяне състава и ръководствата на секционни избирателни комисии в община Тутракан.

Анализирайки предложенията на партиите и коалициите, РИК Силистра констатира, че е налице конкуренция в предложенията на партиите/коалициите, относно длъжности в ръководствата и членовете в част от секциите в община Тутракан, като повече от един субект е заявил желание за назначаване на конкретна длъжност в съответната СИК. Предложенията на партиите и коалициите са извършени по такъв начин, че ако бъдат удовлетворени изцяло, това би довело до назначаване на по-голям брой членове от необходимия в някои от секциите, а в други да останат с по-малък числен състав.

РИК Силистра извърши разпределение на местата на ръководството и членския състав на СИК в община Тутракан, съгласно Методиката, одобрена с решение № 1683-НС от 16.02.2023 г.

Пълен списък на членовете на секционните избирателни комисии и резервите в община Тутракан - ТУК.

Facebook коментари