Петък, 31 Март 2023 г.

РИК-Силистра назначи секционните избирателни комисии в Община Главиница

РИК-Силистра назначи секционните избирателни комисии в Община Главиница със свое решение 37 от 28.02.2023г.

Постъпило e предложение от Кмета на община Главиница с вх. № 40-НС/27.02.2023 г. на РИК - Силистра за поименния състав на секционни избирателни комисии, ведно със списък на резервните членове и пълната документация от проведените консултации по чл.91, ал.8 от ИК, включително протокол за проведени консултации на 24.02.2023 г.

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в община Главиница.

Пълен списък на членовете на секционните избирателни комисии и резервите - ТУК.

Facebook коментари