Петък, 31 Март 2023 г.

РИК-Силистра назначи секционните избирателни комисии в Община Кайнарджа

РИК-Силистра назначи секционните избирателни комисии в Община Кайнарджа със свое решение 38 от 02.03.2023г.

Решението се основава на постъпило e предложение от Кмета на община Кайнарджа с вх. № 51-НС/01.03.2023 г. на РИК - Силистра за поименния състав на секционни избирателни комисии, ведно със списък на резервните членове и пълната документация от проведените консултации по чл.91, ал.8 от ИК, включително протокол за проведени консултации на 24.02.2023 г.

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в община Кайнарджа.

Пълен списък на членовете на секционните избирателни комисии и резервите - ТУК.

Facebook коментари