Петък, 31 Март 2023 г.

Правителството предостави безвъзмездно за управление част от имот за нуждите на силистренските съдилища

На последното си заседание правителството предостави безвъзмездно за управление част от имот - публична държавна собственост, на Висшия съдебен съвет за нуждите на Административен съд - Силистра, Окръжен съд - Силистра и Районен съд - Силистра.

Частта от имота е била в управление на Министерството на правосъдието, но е с отпаднала необходимост за ведомството.

Facebook коментари