Неделя, 26 Март 2023 г.

Неизвестни демонтираха забранителен знак в Силистра

Във връзка с извършен на 01.03.2023 г. нерегламентиран демонтаж на пътен знак В1 "Забранено е влизането на пътни превозни средства" на кръстовището на ул. "Д-р Анастас Янков" и ул. "Велико Търново" в гр. Силистра, Община Силистра обръщат внимание на всички, че съгласно чл. 57, ал. 1 от Наредбата за организация на движението на територията на община Силистра, за частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на пътен знак, указателна табела или друго, регламентирано поставено по съответния ред съоръжение за вертикална пътна сигнализация, на извършителите се налага глоба в размер от 50 (петдесет) до 300 (триста) лева.

От КВОРУМ припомняме, че от 01.03.2023г., ул." Генерал Попов" (в участъка от бул. "Велико Търново" до ул. "Петър Мутафчиев", гр. Силистра) ще има нова действаща постоянна организация на движение, съгласно одобрен проект "Организиране посочност на движението по улици "Доктор Анастас Янков", "Филип Тотю" и Ген. Попов. в гр. Силистра".

Facebook коментари