Неделя, 25 Февруари 2024 г.

100 акта за нарушения съставиха лесовъдите от СЦДП през февруари

Извършени са 473 инспекции на обекти за дърводобив, проверени са 1377 ловци и 386 автомобила

100 акта за установяване на административно нарушение са съставили лесовъдите от "Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово и териториалните му поделения през февруари. Санкциите са за нарушители във връзка с извършените от служители на предприятието 2 519 проверки в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. През периода 30 януари до 26 февруари са извършени 473 инспекции на обекти за дърводобив, проверени са 1 377 ловци за спазване на Закона за лова и опазване на дивеча, както и 386 МПС и 269 други лица, извършващи дейности в горите.

В резултат на контролната дейност са съставени актове за установени 97 нарушения на Закона за горите и 3 нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча. Във връзка с тях са задържани 4 автомобила, 2 каруци и 3 моторни триони. Количеството дървесината, станала обект на посегателство през отчетния период е 73 куб. м.

Facebook коментари