Петък, 31 Март 2023 г.

Районен съд – Силистра със заместник-председател

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 и чл. 169, ал. 2 от Закона за съдебната власт назначи Жанет Борова-Стоянова – съдия в Районен съд – Силистра, на длъжността "заместник на административния ръководител – заместник-председател" на Районен съд – Силистра, считано от датата на встъпване в длъжност.

Предложение за нейното назначаване е направено от административния ръководител – председател на Районен съд – Силистра.

Кандидатурата е подкрепена единодушно от общото събрание на съдиите в този орган на съдебната власт.

Facebook коментари