Неделя, 26 Май 2024 г.

Инж. Неделчев: Честит Ден на самодееца и празника на мартениците

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В СЪСТАВИ ЗА ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО В ОБЛАСТ СИЛИСТРА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

поздравявам Ви с 1 март – Ден на самодееца и на любителското творчество, който е неизменно в българския творчески и празничен календар.

Благодарение на Вас както в големите, така и в най-малките населени места се съхраняват извечните ни средища за развитие на културата на нашия народ, за съхраняване и развитие на стародавни традиции. Бъдете и занапред все така всеотдайни в своята многообразна дейност, защото България заслужава да остане във вековете със своето минало, с постиженията си в духовната сфера и в стремежа всяко тържество да има свое незабравимо съдържание.

Честит да е и празникът на мартениците, който също е завещан от нашите славни деди!

ИНЖ. НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ
областен управител на област Силистра

Facebook коментари