Сряда, 17 Април 2024 г.

Почти пет пъти по-високи разкрития на НАП Силистра

9,41 млн.лв. допълнително установени задължения разкриха служителите от сектор "Ревизии" към офиса на НАП в Силистра през първите пет месеца на 2011 г. За същия период на миналата година сумата е била в размер на 2,12 млн. лв. Главната причина за повишените стойности на допълнително разкритите приходи е новата организация на работа, съгласно която силистренски инспектори ревизират фирми от компетенцията на Териториална дирекция Варна, не само на Офис Силистра. В резултат на това са проверявани предимно дружества, осъществяващи дейност в гр. Варна и гр. Русе, които оперират със значително по-големи обороти в сравнение с фирмите в Силистренско.
Общо 52 ревизионни актове са издадени от януари досега. Т. е., на един акт се падат средно около 181 хил. лв. допълнително разкрити приходи. През същия период на миналата година актовете са били 82, а средната стойност на всеки от тях – 26 хил. лв.
12 от всички ревизии са завършили с нулеви актове, 12 са с разкрития до 10 000 лв., а документите с разкрития над 10 хил. лв. са 26 на брой.
Най-големият източник за допълнителни приходи от ревизии си остават нарушенията на Закона по ДДС. 8,86 млн. лв. приходи за държавата са доказали силистренските ревизори от установени нарушения по ЗДДС, което е над 94% от общо разкритите приходи. Миналата година делът на ДДС-разкритията е бил 35% от общо установените допълнителни задължения.
От разкритите приходи за първите пет месеца на годината 333 338 лева (3,5% от всички) са дължими от нарушения по Закона за корпоративното подоходно облагане. По Закона за данъците върху доходите на физическите лица недекларираните задължения са 214 хил.лв. (едва 2,27%), за разлика от миналата година, когато физическите лица не са декларирали доходи в размер на малко над половин милион лева (25%).
НАП напомня, че проверките ще продължат, като с повишено внимание ще се контролира внасянето на задължителните данъци и осигуровки от фирмите и физическите лица.

Facebook коментари