Събота, 20 Юли 2024 г.

Приключват дейностите по трансграничен проект в Силистра

Приключват дейностите по трансграничен проект с партньорите ни от Новодари, Румъния, който даде възможност в Силистра да бъдат изградени велоалеи, закупени велосипеди и създадени зарядни станции, соларен паркинг и станции за зареждане на електро автомобили.

На пресконференция в хотел "Данубе" бяха отчетени резултатите по проекта ,,Silistra- Eco-friendly-Viable-Electrical-Navodari Transport – Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра". Проекта се реализи по трансграничната програма INTERREG VA Румъния - България 2014-2020 г.

Общата безвъзмездна финансова помощ по проекта е на стойност над 7 милиона евро, като ресурсът за Община Силистра възлиза на над 3 милиона евро. Водещ партньор по проекта е Община Наводари, а Община Силистра е Партньор. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца и приключва през месец април, забавяното е поради пандемичната обстановка от ковид-19.

Facebook коментари