Вторник, 05 Декември 2023 г.

Работна среща при областния управител на област Силистра с ръководството на Филиал Силистра на Русенския университет

В Областна администрация Силистра бе проведена работна среща на областния управител инж. Николай Неделчев с представители на Филиал Силистра на Русенски университет "Ангел Кънчев" в лицето на доц. д-р Румяна Лебедова – директор на Филиала, и доц. д-р Евгения Горанова – ръководител на катедра "Филологически и природни науки". Повод за срещата е започналата кампания за прием на студенти за следващата академична година (2023-2024) в двете направления, за които е актуален приемът на студенти: в педагогическото и в инженерното направления. В момента 270 са студентите в 4 специалности общо за 4-те години за обучение.

Доц. Лебедова представи спецификата на обучението във Филиал Силистра и необходимостта от по-тесен контакт с икономическите структури, както и с браншовите организации в област Силистра с цел привличане на студенти. Според направената през последните няколко години справка става ясно, че 80% от влизащите на обучение във Филиала за завършили в предишни години, т.е. не са били зрелостници, след което веднага са постъпили, както и че са предимно от средата на живеещите на територията на област Силистра. Следователно е добре да се търсят резерви сред работещите на различни позиции във фирми и ведомства в Крайдунавска Добруджа, и то ва се отнася специално за автомобилното инженерство и електроинженерството.

Като представител на държавната власт за област Силистра, инж. Неделчев се ангажира да бъде събрана и селектирана подходяща информация, характерна за областта, която да бъде предоставена на ръководството на учебното заведение. Отделно ще бъде изготвена препоръка към кои конкретни фирми е добре да се насочат неговите ръководители, за да представят възможностите на факултетите си. Голям процент от специалност "Електроинженерство" - "Автомобилно инженерство" са само редовно обучение.

От страна на Филиал Силистра бе подчертано, че като академично звено към най-голямото висше учебно заведение в Северна България, той има възможности за професионално обучение и кариерно развитие на младите хора от областта. Да отбележим, че през последните три учебни години студентите – бъдещи педагози, са освободени от плащане на семестриални такси, което е добра възможност за реализация в сферата на образованието на поносима социална цена.

Доц. Лебедова сподели също, че постоянно се прави различен вид анкетиране, даващо полезна информация, с която да се съобразяват както на академично управленско ниво, така и на факултетно. Примерно, реализацията при мъжете е 100% по специалността, най-вече при инженерите, а при жените е 60-80%, но се има предвид излизане в майчинство и други семейни проблеми, влияещи на реализацията. Станало е ясно също, че съвременните студенти искат повече работа в реална среда за придобиване не само на теоретични, но и на знания от практиката. Осъзнато е, че в динамичното време, в което живеем, има необходимост и от система от дейности в целия процес, за да се постигне добър резултат.

Facebook коментари