Петък, 31 Март 2023 г.

Започна размножителният сезон за къдроглавите пеликани в Силистренско

Изключително добри са новините за гнездящите къдроглави пеликани в Защитена местност "Калимок – Бръшлен".

Към момента 32 двойки са оформили своите гнезда върху старата платформа.

Радостен е фактът, че още около 40 пеликана са си харесали и новата платформа, която изградихме за тях през декември 2022 г.

Част от птиците вече са изградили своите гнезда върху нея, докато други все още ги строят. Очертава се рекордна година за къдроглавите пеликани в ЗМ "Калимок-Бръшлен", като за сравнение през 2022 г. 30 двойки успешно отгледаха малките си.

"Много сме щастливи, че пеликаните са си харесали и заели новата наколна дървена платформа, която изградихме за тях преди три месеца в Защитена местност "Калимок-Бръшлен". Това наистина е голям природозащитен успех с оглед на изкючително лошата за птиците минала година, когато популацията на този величествен вид на Балканите намаля с около 40% само за няколко месеца, заради голямата смъртност, причинена от високопатогенен щам на птичи грип, който беше регистриран в огнища в Гърция, Румъния, Албания и Черна гора. Всяко новосформирано гнездовище е стъпка напред към опазването и осигуряване на бъдещето на къдроглавите пеликани.", споделя Свилен Чешмеджиев от БДЗП.

Успешно стартира и сезонът за къдроглавите пеликани в езерото Сребърна. По време на редовния мониторинг през месец януари, извършван от БДЗП, като се наблюдават около 50 възрастни птици по платформите.

Facebook коментари