Четвъртък, 25 Април 2024 г.

Десетки хиляди хора се отказват от втора пенсия

Над 25 хил. души са се отказали от частния си пенсионен фонд през миналата година и са избрали вместо две пенсии да взимат само една държавна, но по-висока пенсия. Това става ясно от годишния отчет за дейността на Сребърния фонд през 2022 г., пише Труд бг

В универсален пенсионен фонд се осигуряват работещите граждани, родени след края на 1959 г.

Целта е освен държавната пенсия да получават още една пенсия от частния фонд. Но те ще получават по-малка държавна пенсия, защото част от осигурителните им вноски не отиват във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване (ДОО), а влизат в частния фонд.

За хората, които ще се пенсионират през настоящата година, държавната им пенсия ще бъде намалена с малко над 10%, ако са осигурени и в универсален пенсионен фонд.

Но през всяка от следващите години това намаление ще нараства, тъй като хората повече години ще са внасяли осигуровки в частния фонд.

Така към 2031 г. намалението на държавната пенсия за хората, които получават втора пенсия, ще надхвърли 15%, а към 2036 г. ще достигне 19%. След 2040 г. намалението на държавната пенсия ще надхвърли 20%, а след 2050 г. ще се задържи на нива около 25 на сто.

Парламентът даде възможност хората да се откажат от втората си пенсия и да получават само една държавна пенсия в пълен размер. И всяка година десетки хиляди хора се възползват от тази възможност.

Те се отказват от услугите на частния фонд и втората пенсия, въпреки че години наред са плащали такси, за да бъдат осигурени в универсален пенсионен фонд. Правят това, защото очакват, ако взимат само една държавна пенсия, реално да получават повече пари, отколкото, ако взимат две пенсии - от ДОО и от частния фонд.

Когато човек се откаже от частния си фонд, натрупаните пари по индивидуалната му партида в него се прехвърлят в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система, известен като Сребърния фонд. След това, когато този човек започне да получава държавна пенсия, прехвърлят средствата от Сребърния фонд във фонд "Пенсии" на ДОО.

През миналата година от частните пенсионни фондове в Сребърния фонд са прехвърлени 137,4 млн. лв.

Всеки осигурен в универсален пенсионен фонд има средно по 3973,45 лв. в личната си партида, показват последните данни на Комисията за финансов надзор. Хората с по-дълъг трудов стаж имат повече пари, като тези на възраст от 60 до 64 години имат средно по 4237,92 лв. в частния си фонд. Но в личните партиди на хората, за които има направена поне по една осигурителна вноска през последните 12 месеца, има средно по 5348 лв.

Това означава, че над 25 хил. души през миналата година са се отказали от частния си фонд и са избрали да взимат само една, но по-голяма държавна пенсия. Сред причините хората да се отказват от втората пенсия, е че натрупаните пари по личната им партида стигат, за да взимат минималната държавна пенсия от 467 лв. по-малко от една година.

Сред причините за решението на хората да се откажат от втората пенсия е и отрицателната доходност, която реализират частните фондове през миналата година.

Всички универсални пенсионни фондове през 2022 г. имат отрицателна доходност, която за различните дружества варира от минус 3% до минус 13,5%. В резултат парите за втора пенсия изгоряха средно с 10% през миналата година, показват изчисления на "Труд News" на база данни на Комисията за финансов надзор (КФН), и то без за отчитаме рекордно високата инфлация.

През последните шест години общо 672 млн. лв. са прехвърлени от универсалните пенсионни фондове в Сребърния фонд. Това означава, че над 130 хил. души са се отказали от втората пенсия и предпочитат да взимат само една държавна пенсия.

Но те взимат това решение след като години наред плащат такси на частните пенсионни фондове. А ще взимат само държавна пенсия, сякаш никога не са били осигурявани в частен фонд.

Средният размер за 2022 г. е 675 лв.

В София средният размер на пенсиите за миналата година е близо 810 лв., а в Кърджали е само 561 лв.

Средният размер на пенсиите в София през 2022 г. доближава 810 лв., става ясно от последното издание на статистическия бюлетин "Пенсии" на НОИ. Пенсиите в София са значително по-големи отколкото във всички останали области на страната.

Причината за това е, че в столицата е съсредоточена администрацията, в София са и централите на повечето големи фирми в страната. В столицата заплатите са най-високи и затова много хора от други населени места се местят в София в търсене на по-високо платена работа.

Средният размер на изплатените пенсии през миналата година е 674,54 лв., показват данните на НОИ. В тези данни са включени всички добавки към пенсиите, като например ковид добавката, която беше давана до месец юни, "великденските" и "коледните" добавки и т. н.

През миналата година пенсиите са нараснали средно с над 25% спрямо предходната 2021 г. Това се дължи на вдигането на пенсиите на два пъти през миналата година - от 1 юли и 1 октомври. Ако от данните на средната пенсия извадим София, че оказва че пенсиите в столицата са с над 140 лв. по-високо отколкото е средното ниво в останалата част на страната.

Само в пет области на страната средният размер на пенсиите през миналата година е бил над 700 лв., показват данните на НОИ. На второ място след София по най-високи пенсии се нарежда Бургас, където пенсионерите са взели средно по 741,50 лв. на месец.

В Бургас има рафинерия и редица големи предприятие, където дават високи заплати и това е предпоставка и за високи пенсии. На трето място е Перник, където пенсиите са били средно в размер на 734,74 лв. Перник е много близо до София.

Много хора от областта работят в столицата, което е довело до високите пенсии в областта. На четвърто място по най-високи пенсии е Варна със 711,56 лв., а топ пет в класацията се допълва от Стара Загора със 709,55 лв.

Само в пет области средният размер на пенсиите през миналата година е останал под 600 лв. Това са Кърджали (с пенсии в размер на 561,14 лв.), Разград (566,14 лв.), Силистра (574,77 лв.), Търговище (576,22 лв.) и Шумен (599,08 лв.). Във всички останали 18 области на страната средният размер на изплатените през миналата година пенсии е между 600 лв. и 700 лв.

Оказва се, че само в София пенсиите се открояват и са доста по-високи отколкото в другите населени места. А в останалата част на страната няма големи разлики в размера на пенсиите.

За повечето нямаше увеличение от 1 октомври

Въпреки преизчисляването на пенсиите от 1 октомври миналата година, разликата между най-старите и най-новите пенсии остава.

Увеличението на пенсиите от 1 октомври миналата година не е довело до съществено намаление на разликата между най-старите и най-новите пенсии. А освен това по-голяма част от пенсионерите не са получили никакво увеличение на пенсиите от 1 октомври 2022 г.

Преизчисляването от 1 октомври 2022 г. се отнасяше само за пенсиите от трудова дейност. Но и не всички хора с такива пенсии са получили увеличение.

Вероятно причината за това, е че те получават минимална пенсия, която беше вдигната значително през последните години.

Така и при преизчисляването от 1 октомври 2022 г. действителният размер на пенсията им остава под минималния праг и тези хора са продължили да получават минималната пенсия. Така хората с по-големи пенсии са получили увеличение, а тези с най-ниските пенсии не са получили нито лев допълнително.

От 1 октомври увеличение на пенсиите са получили само 45,3% от хората с пенсии за стаж и възраст. При най-старите пенсии е най-голям делът на хората, които са получили увеличение.

От хората с пенсии, отпуснати до 2007 г. включително, 69% са получили увеличение. А от хората, получили пенсия през 2022 г., само 4,2% имат увеличение от 1 октомври 2022 г.

Но при пенсиите, отпуснати през последните четири години, тези които са били променени, са увеличени с 10-11 на сто, колкото е и увеличението на пенсиите, отпуснати в периода 2010-2012 г. Което не помага за намаляване на разликата между стари и нови пенсии.

Най-голямо увеличение са получили пенсиите, отпуснати през 2008 г. - средно със 176,41 лв. или с 23,3%. По-старите пенсии са вдигнати по-малко - средно с 18,2%.

Увеличението на най-новите пенсии, отпуснати през последните четири години, като процент е по-малко - с 10-11 на сто. Но тъй като най-новите пенсии са по-високи, се оказва се като абсолютна сума увеличението при много от новите пенсии е по-голямо отколкото при най-старите.

Например при пенсиите, отпуснати през 2019 г., пенсионерите, които са получили увеличение, са взели допълнително средно по 154 лв., докато при най-старите пенсии, отпуснати до 2007 г. включително, средното увеличение е със 136 лв.

При отпуснатите през 2020 и 2021 година увеличението също е по-голямо, отколкото при най-старите - съответно със 142 лв. и 152 лв.

Facebook коментари