Сряда, 29 Май 2024 г.

Обсъдиха Областна карта на социалните услуги в Силистренско

В Областна администрация Силистра по покана на областния управител инж. Николай Неделчев бе проведено заседание с участието на представители на общините от областта, както и на социалната служба на регионално ниво. То е съобразно с хронограмата за приемане на Областна карта на социалните услуги, която по публикации в съответни сайтове на институциите ще трябва да премине през обществено обсъждане през м. март т.г.

На база на уточнената картина на социалните услуги по общини, включително и с решения на общинските съвети по места, ще бъде подписано Споразумение, отнасящо се до област Силистра. Със заповед на областния управител е създаден тричленен екип от служители в Областна администрация, които ще съдействат на участниците в подготвителния процес на социалната карта, за да стане част от националната.

Facebook коментари