Неделя, 03 Март 2024 г.

Силистренска дървопреработваща фирма спира работа заради високите цени

Голяма част от дървопреработващите предприятия в страната спряха работа или са в процес на спиране, поради спекулативните цени на дървесината. Това съобщиха от Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост.

Сред предприятията са водещите в сектора Кроношпан България ЕООД, с изградени мощности в Бургас и Велико Търново, които в края на декември спряха производство и вече работят с намален капацитет, Фазерлес АД - ключово предприятие за регион Силистра и Свилоза АД - Свищов, които са в процес на спиране.

Индиректно тези фирми осигуряват работа на 5000 души.

Като основна причина за спиране на работата дърводобивните предприятия посочват спекулативното покачване на цената на дървесината през 2022 г. Те изтъкват, че това е довело до непосилни цени за местното население и за индустрията.

По данни на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост по-голямата част от предприятията, използващи масивна дървесина за суровина, също имат сериозни проблеми и не могат да изпълняват договорите си заради високите цени на дървесината и липсата на достатъчно количество суровина.

До проблема се стигна заради наложените изкуствени ограничения върху добива на дървесина - заповедта за намаляване с 30% на сечите във вековни гори на служебния министър Христо Бозуков от края на 2021 г. Въпросната наредба не защитава горите, а им вреди, защото възпрепятства санитарната и възобновителна сеч - тази, която прочиства дърветата, помага им да се развиват и се случва само след съгласуване и одобрение с компетентните органи.

Резултатът е по-малко добита дървесина и за бизнеса, и за домакинствата, както и непосилно високи цени на суровината. Отделно в България не се оползотворява т. нар. прираст в горите, който у нас се използва едва на 50%, а средно в Европа над 75 на сто. От бранша настояват за отпадане на тези ограничения.

В сферата на Горското стопанство и Горската промишленост в България работят над 60 000 човека и създават над 3% от БВП, основно в полупланинските и планинските райони, като на места това е единственият поминък. Сега голяма част от тези хора са изправени пред опасността да останат без работа в зимните месеци при растящи цени и пълна липса на алтернатива.

От Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост посочват, че въпреки многократни сигнали, до момента държавата не е реагирала. Те настояват за среща с премиера.

Facebook коментари