Неделя, 28 Май 2023 г.

Само 35 регистрирани общи събрания от 1000. Днес от 10.00 часа в хотел "Данубе" започва семинара на домоуправителите

П Р О Г Р А М А
Семинар на домоуправителите
4 – 5 юни 2010г., хотел "Данубе " , Силистра

4 юни , лектор Калоян Монев
9:30 - 10:00ч. – Регистрация
Пленарни сесии
10:00 – 11:00ч. - Правна регламентация на етажната собственост
11:00 – 11:30ч - Кафе – пауза
11:30 – 12:30ч. - Вписване на ЕС, Права и задължения на собствениците, обитателите, глоби при неспазването им, "домова книга", правилник за вътрешния ред
12:30 – 13:30ч. Обяд
13:30 – 14:30ч. - Форми на управление – Общо събрание и Сдружение на собствениците. Регистрация
14:30 – 15:30ч. - Ремонт на общите части, задължения за разноски, технически паспорт на сградата
15:30 – 16:00ч. - Кафе пауза
16:00 – 17:00ч. - Процедура по изваждане на собственик (обитател) от сграда ЕС, Взаимоотношения на ЕС с общинска администрация и трети лица
17:00 – 18:00ч. - Дискусия – въпроси и отговори
19:00ч. - Вечеря

Facebook коментари