Понеделник, 05 Юни 2023 г.

В Силистра демонстрираха различни техники на логопедични масажи

На 14 февруари /вторник/ се проведе демонстрация пред специалистите от РЦПППО- гр.Силистра и ЦСОП- гр.Силистра, от логопеди с богат опит от чужбина на тема ,,Логопедични масажи и използване на логопедични сонди в контекста на деца с проблеми в развитието‘‘.

Бяха представени нагледно- практически тонизиращ логопедичен масаж, отпускащ /релаксиращ/ масаж за корекция при саливация и масаж при корекция на дислалия.

Масажът е важно средство за стимулиране на артикулационната моторика и в по- далечен план на речта. Той е необходим при мускулна недостатъчност в областта на говорните органи с различен произход: органично- неврологичен, водещ до парализи, хереоформни хиперкинези, атетози, тремор, атаксия (дизартрия); органично-периферен, свързан с аномалии на говорните органи и увреждания на ларинкса (нарушена реч при цепнатини на устните и/или небцето и гласова патология); функционален, изразяващ се в нарушен тонус на вътрешните и външните мускули на ларинкса (гласови и прозодични нарушения).

Масажът е препоръчителен във всички случаи на разстроена дейност на мускулите на говорния апарат.

Той засилва лимфо- и кръвообращението и е важно средство за повишаване на двигателната активност на говорните органи и за подобряване качествата на устната реч.

Facebook коментари