Сряда, 29 Ноември 2023 г.

Oбластният управител проведе работна среща в ръководството на РИК - Силистра

Областният управител на област Силистра инж. Николай Неделчев заедно със своя екип, имащ отношение към предстоящите извънредни парламентарни избори на 2 април 2023 г., проведе работна среща с ръководството на Районна избирателна комисия за 20-и многомандатен избирателен район. В срещата участва Надя Петрова – ръководител на "Информационно обслужване" – Силистра. Разгледана бе хронограмата за подготовката на изборите, като част от нея е насрочената за следващия вторник от 10 ч. среща с кметовете на общини от областта или с техни представители за уточняване на характерни за периода взаимодействия.

Предстоят консултации по общини за формиране на СИК. За пръв път ще се попълва еднаква форма (екселска таблица) данни на членовете им, за да бъде на разположение в РИК, и да се избегнат разминавания при пренасяне или преписването им. И този път ще има разпространен график по общини за приемане на резултатите, като ще се настоява да бъде спазван стриктно, за да се избегне струпване по едно и също време на представителите на общините.
Според актуалната за момента информация в избирателните списъци в област Силистра са общо 114 550 избиратели, които ще имат право да гласуват в 221 секции (без евентуално подвижните, които стават ясни като брой и места накрая), като в 128 от тях членовете на секционни комисии ще са по 9 души, а в други 93 – по 7 души.

Сред обсъдените въпроси е препоръката за председатели, секретари и членове на комисии да бъдат предлагани и утвърждавани хора с опит и умения. Взема се предвид спецификата при попълване на протоколите, за да не се допускат грешки, и от тази позиция да се спести време при предаването им след края на изборния ден.

Районна избирателна комисия Силистра се помещава в Областна администрация Силистра, където е в ход оборудване на условия за нейната работа. На входа на сградата на ул. "Добруджа" 27 по традиция е изнесено табло с представяне на взетите от РИК рушения, които ще са достъпни и в интернет на сайта на комисията.

Сред намеренията на РИК Силистра, според споделеното на срещата от страна на Марияна Чобанова – председател на Комисията, е да бъде проведено традиционно онлайн обучение с членовете на СИК, а отделно и в по-малки формати – серия от присъствени обучения с тях.

Facebook коментари