Неделя, 25 Февруари 2024 г.

Представители на силистренска детска градина взеха участие в международна среща

На 9-ти и 10-ти февруари 2023 г., представители на ДГ "Радост", гр. Силистра взеха участие в международна среща по проект 2021-2-PL01-KA220-SCH-000048581 "Dream, Engage, Act, and Re-act 4 the Future (DEAR FUTURE)", финансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 2 – "Сътрудничество между организации и институции", сектор "Училищно образование".

Проектът има за цел да насърчи използването на изкуствен интелект /AI/ в предучилищното образование, за да подобри и развие уменията на деца, ученици и учители за подготовката им за бъдещето.

Координатор на проекта е Полша, а партньори са организации от пет държави – Чехия, Хърватска, Португалия, България и Турция.

Срещата се проведе в гр. Вараждин, Хърватска и бе втората от общо 5 планирани международни срещи по проекта.

По време на срещата се проследи и анализира изпълнението на проектните дейности до момента – разработване, създаване, тестване и въвеждане на дигитален, иновативен образователен пакет, свързан с влиянието и използването на изкуствен интелект /AI/ в предучилищното образование.

Набелязаха се предстоящите задачи и ангажиментите на всеки един от партньорите, конкретизираха се сроковете за изпълнението им.

Facebook коментари