Събота, 15 Юни 2024 г.

С тържествена церемения в Тутракан изпратиха дългогодишен патоанатом

Екипът на МБАЛ - Тутракан тържествено изпрати в заслужен отпуск д-р Виктория Русева - патоанатом. Д-р Русева, лекар с дългогодишен опит и доказан професионализъм, беше началник на отделението по Обща и клинична патология.

Тя осигуряваше качествена и експресна хистобиопсична и цитологична диагностика.

Нейната дейност ще продължи Д-р Снежана Спасова - Няголова, специалист "Обща и клинична патология", която работи и в УМБАЛ "Света Марина", гр. Варна като главен асистент в Клиника по обща и клинична патология.

Facebook коментари