Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

Силистренска фирма получи сертификат Клас А за инвестиция

Българска агенция за инвестиции удостои със Сертификат Клас А за инвестиция силистренското дружество с ограничена отговорност "Марлин", съобщава от Община Силистра.

Марин Калушев- представител на "Марлин" ЕООД- гр. Силистра връчи днес Сертификата на д-р Юлиян Найденов- кмет на Община Силистра.

Документът се връчва на фирмата за: изграждане на складова база за съхранение на зърно в гр. Силистра и услуги по складиране и съхраняване на товари; за направени инвестиции в размер на 50 милиона лева; за изграждане на силозна база с обхват от 200 хиляди тона и пристанищна инфраструктура; пристанище с до 6 кейови места и с капацитет до 7 хиляди тона на товарни и разтоварни дейности на денонощие.

При представяне на този сертификат инвеститорът може да ползва мерки за насърчаване на инвестициите от ЗНИ. В случая държавата ще финансира изграждането на комуникации, водопреносна мрежа, от техническата инфраструктура. "Марлин" ЕООД има одобрен генерален план като пристанище, от МРРБ, МОСВ, МТС.

Процесът на сертифициране на инвестиционни проекти съгласно ЗНИ се използва със система от насърчителни мерки за първоначални инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и свързаните с тях нови работни места.

Facebook коментари