Вторник, 28 Март 2023 г.

ПМГ стана училище посланик на Европейския парламент

През настоящата учебна година бяхме поканени и избрани да сме училище посланик на Европейския парламент, се похвалиха в социалната мрежа от ПМГ "Св. Климент Охридски" - гр. Силистра.

Програмата за училища посланици се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичния живот в Европейския съюз.

В началото на ноември в училището избраха 9 младши посланици от 10 клас. След месец още трима осмокласници се присъединиха към тях.

Оформихме информационен кът в училището за Европейския парламент - Европа в ПМГ.

Проведе се онлайн викторина за Европейския съюз с младшите посланици в 8., 9. и 10.-и класове.

В 8, 9 и 10 класове беше представена презентация за държавите – членки на ЕС, изработена от младшите посланици.

На 07.12.2022г. младшите посланици участваха в инициативата "Европейски час" с проф. Ингрид Шикова.

Младшите посланици се включиха в среща с представители на Областен информационен център – Силистра на тема: "Как европейските средства стигат до младите хора". Заедно с презентацията споделиха с нас и много нова информация, относно проектите финансирани от Европейския съюз в нашата област.

Организиране и провеждане на благотворителен коледен базар – "Европейска кухня". Едновременно с представянето на презентациите за държавите членки на ЕС, младшите посланици обявиха в ПМГ "Св.Климент Охридски" новата си креативна цел. Всеки клас си изтегли държава членка на ЕС, като задачата на учениците беше да приготвят традиционни ястия на дадената държава. Ястията бяха подредени на благотворителния коледен базар – "Европейска кухня ", който се състоя на 21.12. 2022г.. Посланиците взеха участие в организацията на базара и аранжирането на ястията с флагчета и имена на държавите. Накрая беше излъчен победител – ястието от Белгия, приготвено от 9а клас, които получиха награда- изящен коледен венец и коледни лакомства.

На 31.01.2023г. младшите посланици от ПМГ "Св. Климент Охридски", гр.Силистра представиха темата за историята на ЕС под формата на образователна игра, включваща карти с въпроси и отговори, свързани с историята на ЕС. Всеки клас бе разделен на два отбора, които трябваше да открият отговорите на всички въпроси от картите. Спечели този отбор, който събра най – много верни карти. По този начин участниците видяха всички въпроси и отговори, което им даде възможност да запомнят информацията. След като изиграха играта, младшите посланици, предоставиха допълнителни факти по темата.

Facebook коментари