Понеделник, 17 Юни 2024 г.

Как се промениха средните изкупни цени за една година

Министерството на земеделието публикува отчет за осреднените изкупни цени на основните зърнени и маслодайни култури за миналата година. Данните са за периода януари – декември 2022 г., и са събрани от Системата за агропазарна информация (САПИ).

Изкупните цени на реколта 2021/2022 г. са посочени в лв./тон без ДДС. Интересно е да се проследи при какви стойности е започнала и приключила годината, както и кои месеци и градове в страната са пикови за търговията.

2022 г. започва с 515 лв./тон и завършва с 570 лв./тон, като средно за страната годишната цена е 616 лв./тон. Най-високи средни стойности са отчетени в Бургас, Сливен и Ямбол – 643 лв./тон. Пиковият месец е юни, когато зърното се продава средно по 705 лв./тон. Отново Бургас, Сливен и Ямбол са първенци за месеца със 760 лв./тон.

Фуражна пшеница

Средно за страната пшеницата за фураж достига 601 лв./тон за 2022 г., като най-скъпо се продава тя в Ямбол – 622 лв./тон. Най-висока цена държи зърното през месец юни – 701 лв./тон. Тогава най-добра е котировката в Бургас, Сливен и Ямбол – 735 лв./тон.

Слънчоглед

Средната цена за страната през 2022 г. е 1243 лв./тон, като най-висока е тя в Стара Загора – 1325 лв./тон. Пиковият месец за миналата година е април, когато средно за страната маслодайната култура се продава по 1713 лв./тон. Най-високи стойности за този месец – 1900 лв./тон, са отчетени в района на Бургас, Сливен и Ямбол.

Царевица за зърно

572 лв./тон е средната годишна цена за страната, като рекордьор е Стара Загора с 586 лв./тон. Върхови котировки са регистрирани през месец май, когато те скачат до 624 лв./тон. На няколко места тогава цената достига 640 лв./тон – Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Стара Загора.

Фуражен ечемик

Средната годишна цена за страната се изчислява на 543 лв./тон, като 2022 г. започва на 455 лв./тон и завършва на 587 лв./тон. Най-скъпо върви фуражният ечемик в Хасково – 593 лв./тон средно за годината. Най-високи стойности са отчетени през месец юни, когато тон се продава средно по 592 лв. Рекордьор по месечна цена е Стара Загора – 640 лв./тон.

Рапица


Данните за цените на едро на рапица и пивоварен ечемик са доста оскъдни. Средно за страната годишната цена достига 1164 лв./тон, като тя се изчислява на базата на три месеца – 1155 лв./тон (юли), 1174 лв./тон (август) и 1163 лв./тон (септември).

Facebook коментари