Събота, 20 Април 2024 г.

Уъркшоп на тема Витраж в Тутракан

В почивните дни в Общинския център за извънучилищни дейности в Тутракан 24 ученици от школата по изобразително изкуство на Аурел Стоянов и студенти първокурсници от Факултета по ИИ при Великотърновския университет проведоха традиционния зимен уъркшоп.

Темата беше "Витраж", а ръководители – доц. Борис Желев и гл. ас. д-р Даниел Иванов от Катедра Стенопис.

В първия ден участниците имаха лекции свързани със стъклото като материал, за студената и гореща обработката на изделия от стъкло в миналото и в наши дни, за инструментите, с които се обработва стъклото и за безопасната работа с него. Имаха и въведение в техниката "витраж". Всеки участник си беше подготвил идеен проект какво ще изпълнява.

"За съжаление в България няма големи традиции наследени във витражното изкуство. Имаме няколко емблематични монументални произведения реализирани в тази техника от наши бележити витражисти– Софийския университет, Варненската катедрала.
Но до там се ограничават познанията на обществеността за тази изключително красива техника. Считам, че има нужда за популяризиране на витража в България" – сподели доц. Желев
Фрагментите, които участниците изработиха през втория ден ще бъдат аранжирани в ателието по витраж към ВТУ "Св св. Кирил и Методи" в старопрестолната столица. Ще се получи едни голям витражен панел, който по-късно ще бъде монтиран на входа на ОЦИД.

Нека да припомним, че тясното сътрудничество между Общината и Великотърновския университет е причина да имаме няколко студентски реализации в Тутракан, които са изключително високи постижения на студентите от Факултета по изобразително изкуства. Стенописи греят на фасадата на Общината, също на фасадата на СУ "Йордан Йовков".

С красив витраж е украсено и вътрешното пространство на сградата на Община Тутракан. "Продължаваме да проектираме за архитектурната среда, които нашите випускници ще реализират в Тутракан. Това допълва връзките ни с Тутракан и сме много благодарни на кмета д-р Димитър Стефанов. Той е от управниците, които разбират колко е важно да се повишава културата на хората, защото изкуството е не само красота, то обогатява и възпитава" – допълни доц. Борис Желев.

Facebook коментари