Сряда, 30 Ноември 2022 г.

Обучаваха в Силистра младежки лидери на подхода "Връстници обучават връстници"

На 28 и 29 май в хотел "Данубе" ще се проведе второ обучение за подхода "Връсници обучават връстници", в което участие ще вземат 16 лидери на младежки организации в Силистра. Обучението цели да повиши компетентността на младите хора в сферата на наркотичните вещества и сексуалното образование, чрез придобиване на практически умения да се казва "Не" и правенето на самостоятелен избор; поемане на отговорност за собственото си решение; избор на алтернативно поведение
Подходът "Връстници обучават връстници" е един доста съвременен подход в превенцията на психоактивните вещества. Благодарение на него младите хора могат да говорят по проблемите с употребата и зависимостта по начин, който е различен от езика, на който говорят специалистите. Младите хора могат по-лесно да достигат до своите връстници, защото тази деликатна тематика общо взето е по-лесно да бъде обсъждана между равни, отколкото между възрастни и младежи. Интересното е, че когато те са добре подготвени, освен че могат да повлияят на знанията и на мотивацията на младите хора по посока на конкретно поведение, те повлияват и на груповите норми на младите хора. Психолозите са убедени, че в тази възраст груповите норми са онова, което действително формира тяхното поведение и създава основата на едни или други практики – било здравословни, било нездравословни.
Като пример в тази насока специалистите посочват добра практика в Щатите, където обучени младежки лидери са успели да повлияят точно на груповите норми на своите връстници по отношение на тютюнопушенето. Младите хора стигат до заключението, че да се пуши е неуважително поведение към себе си. Би било чудесно и българските младежи да повярват в себе си и във връстниците си, започвайки да живеят здравословно.
През изминалата година в Силистра се проведе обучение по първи молул на програмата за превенция срещу употребата на психоактивните вещества. Темата бе "Живей активно в свят без грога - превенция срещу употребата на дрога". Младежите се запознаха с пътя на зависимоста на наркотика, с факторите и причините за употребата на вещества сред младежите, а също така получиха подробна информация за това какво представлява всеки един нелегален наркотик, какво се използва в България, как наркозависимите биват снабдявани и т.н. Лектор на обучението беше д-р Ивайло Димитров - специалист по психиатрия, психотерапия и хомеопатична терапия. Член на Български лекарски съюз и Българска хомеопатична организация.

Facebook коментари