Събота, 01 Април 2023 г.

Опитна станция по кайсията и земеделие в Силистра навлезе в своето осмо десетилетие

Опитната станция по кайсията и земеделие (ОСКЗ) в Силистра е правоприемник на Овощарската опитна станция, създадена с Постановление №715 на Министерски съвет от 28 август 1952 г. и реално навлезе от настоящата година в своето осмо десетилетие. Според сайта на Селскостопанска академия – София (agriacad.bg), към която се води,

Станцията е специализирано учреждение. Разработва, експериментира и внедрява нови сортове, технологии и методи за анализ и оценка за производство и реализация на кайсиева продукция.

В Опитната станция се съхранява, поддържа и обогатява националният кайсиев генофонд от сортообразци на кайсията от местен и чуждестранен произход, няколко ботанически вида кайсии, включително далекоизточните, както и редица междувидови хибриди. Колекционният й фонд е включен в Европейския кайсиев каталог и представлява основа за широка селекционна програма.

Йордан Георгиев

Facebook коментари