Петък, 31 Март 2023 г.

Първа сесия на местния парламент в Главиница

Седем докладни ще разгледат съветниците в Главиница на първото за годината редовно заседание на Общинския съвет. съобщава БНР.

Ще бъдат представени годишните отчети за състоянието на общинската собственост, за изпълнението на три програми - за управление на Община Главиница за периода 2019-2023 г., за опазване на околната среда и за управлението на отпадъците.

Ще се отчете и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Очаква се бъде прието и предложението за преобразуване на Обединено училище "Иван Вазов" в село Зафирово в основно училище.

Сесията в Главиница е от 14:00 часа.

Facebook коментари