Вторник, 05 Декември 2023 г.

В Силистренска област започна подписка за стачни действия на работниците и служителите в "Български пощи"

В Силистренска област започна подписка за стачни действия на работниците и служителите в "Български пощи" ЕАД, съобщиха от Областната организация на КНСБ.

Подписката е във връзка със Закона за уреждане на колективните трудови спорове, според който за влизане в ефективни стачни действия е необходима такава подписка. Чрез нея работниците и служителите дават съгласие за провеждане на ефективни стачни действия.

Процедурата е започнала от 20.01.2023 г., предшествана от символични действия с ленти "Аз протестирам". Основните искания са увеличение на заплатите на работещите в "Български пощи" ЕАД с 25%, считано от 01.01.2023 година, увеличение на стойността на ваучерите за храна на работещите в "Български пощи" ЕАД от 60 на 100 лв. считано от 01.01.2023година, подобряване на условията на труд в "Български пощи" ЕАД и материално техническата база, в т. ч. осигуряване на климатици, съвременна компютърна и офис техника и оборудване, подобряване на санитарно-битови условия.

В "Български пощи" ЕАД в област Силистра работят 150 работници и служители, от които 136 са членове на КНСБ.

Средната им работна заплата към 01.01.2023 г. е 780 лева. Част от персонала във пощенските клонове работи на непълно работно време при лоши санитарно-битови условия. Подписката се провежда в цялата страна по решение на синдикалните федерации към КНСБ и КТ"Подкрепа".

Facebook коментари