Събота, 02 Декември 2023 г.

Община Силистра ще кандидатства с проектно предложение по Процедура "Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление"

Община Силистра ще кандидатства с проектно предложение "Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Силистра" по Процедура BGENERGY-2.001 - "Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление" с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. Това стана ясно на първата редовна сесия за годината на местния Общински съвет.

Текущата стойност на проектното предложение, подадено по предходната процедура е 1 146 449.00 лв. с ДДС. Проектът предвижда да бъдат сменени осветителите на уличното осветление в селата Айдемир, Калипетрово, Сребърна и Ветрен.

Планираната продължителност на всяко проектно предложение не може да надвишава 18 месеца за проекти с наличен одобрен работен проект и 21 месеца за проекти без наличен одобрен работен проект. Разходите са допустими за финансиране, ако са направени от крайния получател на средствата и са платени от датата на сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ до крайния срок за изпълнение на проекта, но не по-късно от 31 март 2025 г.

Крайният срок за кандидатстване по настоящата процедура е до 30.01.2022 г., 23:59 ч.

Facebook коментари