Понеделник, 30 Януари 2023 г.

Калоян Нейков: Няма механизъм за санкции на учениците в началния етап на образованието

Няма механизъм за санкции на учениците в началния етап на образованието. Това мнение изрази пред БНР директорът на СУ "Никола Вапцаров" в Силистра Калоян Нейков.

Учители и родители в Силистра са на мнение, че диалогът и комуникацията помежду им е ключът за справяне с децата с лошо и неприемливо за възрастта им поведение в училище.

Нормативно въпросът с налагането на санкции на ученици е уреден, смята директорът на СУ "Никола Вапцаров" в Силистра Калоян Нейков.

Мерките са разписани в няколко документа - в Закона на МОН, в Наредбата за приобщаващото образование, във всеки училищен правилник. На хартия пропуски няма.

"Когато го изговорим всички заедно, в група и в екип, преди да се стигне до каквото и да е наказание на хартия, нещата се получават", пояснява Нейков. Според него целта е не просто някой да бъде наказан, преместен и изгонен, а да има осъзнаване на грешките и провинилият се да си промени поведението.

Няма механизъм за санкции в началния етап на образованието, уточнява директорът.

"Говорим за системни нарушения от страна на малко по-големи ученици – трети, четвърти клас, които могат – дали те, дали техните родители, да бъдат леко респектирани с една санкция от типа забележка, а защо не и понякога, когато детето не се вписва в класа, нарушава дисциплината, но родителят не желае да го премести в друго училище, а всички останали родители се притесняват за комфорта на своите деца - училищното ръководство, съвместно с екипите, ако трябва и с обществения съвет, да вземат решение и даденият ученик да бъде преместен в друго училище."

"В началния етап учителят поставя началото на този вид общуване. Аз разбирам позицията защо нямаше досега наказания, защо няма и оценки, защо няма повтаряне на клас, но сега вече, сблъсквайки се пореден випуск с това, разбирам – трябва да има промяна", споделя преподавателката Марияна Маркова. Според нея може би трябва да има "нещо като етичен кодекс" във всяко училище.

За родителите налагането на санкции трябва да е премерено, за да не се стига до обратен ефект. Основното мнение е, че учителите трябва да работят с тях, да не се страхуват от комуникацията със семейството, а когато няма разбиране, то тогава санкцията да е за родителите.

"Налагането на санкции на учениците за нарушаване на училищните правилници, на дисциплината, не работи. Педагозите и учителите, които би трябвало да ги прилагат, не срещат никаква подкрепа от родителите на санкционираните ученици."

"Санкции трябва да има, но трябва да се направят доста опити, преди да се санкционира детето. Опити да се изправи поведението, да се говори с родителите."

Facebook коментари