Понеделник, 15 Юли 2024 г.

Представят в Русе най-пълното изследване на етнографията на Тутракан

Утре, 25 януари, от 18.00 ч. в Регионален исторически музей-Русе ще бъде представена "Етнография на Тутракан" - авторски труд на музейни специалисти от Тутракан, Русе и Силистра.

В книгата се представят етнокултурните процеси през последните сто години, довели до промяна в нагласите и идентичностите на различните местни групи от хора, обитаващи територията на бившата Тутраканска околия. Изследвани са обичаите, облеклото, кулинарните практики, детските фолклорни игри, форми на архитектурата, изяви на фолклора, занаятите, календарните и семейните празници, вярвания на отделните етнокултурни и религиозни групи в региона.

Водеща при съставителството на сборника от научни трудове за Тутракан и Тутраканско е концепцията на проф. Николай Ненов за определяне на етнографски общности на основата на сходства и прилики, каквито са местата на памет и културните преживявания в периода между двете световни войни, локални идентичности, обвързани с култови средища, лечители, традиционни знания, умения и културни практики, осъзнати като културно наследство. Проследени са образите на Добруджа, както и знанието на местните общности за местата на памет и формите на културен пейзаж, чрез които се търсят изявите на културна традиция и всекидневен начин на живот, проследява се системата за предаване на знание и ценности, които показват уникалното единство между човека и природата.

Автори на книгата са Петър Бойчев и Величко Атанасов от Тутракан, Десислава Тихолова, Искра Тодорова, Николай Ненов от Русе и Донка Съботинова от Силистра.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Община Тутракан.

Facebook коментари