Понеделник, 17 Юни 2024 г.

Вижте какви средства отпусна държавата на общините в област Силистра за 2023

Министерството на финансите в целите за уреждане на бюджетни отношения през 2023 година определи трансферите за обща изравнителна субсидия, за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и на целевата субсидия за капиталови разходи за общините в област Силистра:

Aлфатар: обща субсидия - 423 900, зимно поддържане - 73 300 и капиталови разходи - 551 500.

Главиница: обща субсидия - 274 000, зимно поддържане - 134 200 и капиталови разходи - 1 392 200.

Дулово: обща субсидия - 2 802 000, зимно поддържане - 140 700, и капиталови разходи - 1 735 800.

Kайнарджа: обща субсидия - 861 200, зимно поддържане - 132 300, и капиталови разходи - 937 100.

Cилистра
: обща субсидия - 3 699 300, зимно поддържане - 226 900, и капиталови разходи -1 863 000.

Cитово: обща субсидия - 683 900, зимно поддържане - 129 700, и капиталови разходи - 853 100.

Tутракан: обща субсидия - 1 462 300, зимно поддържане - 127 800, и капиталови разходи - 1 037 200.

Всичките суми са в лева.

Facebook коментари