Понеделник, 06 Февруари 2023 г.

Силистренска гимназия ще получи до 3,5 милиона лева за съвременно високотехнологично оборудване, обзавеждане, и ремонти

28 професионални гимназии ще бъдат модернизирани и оборудвани в съответствие с най-високите технологични изисквания, за да се превърнат в Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение. Те ще бъдат оборудвани със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) - по процедурата "Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение", съобщиха от министерството на образованието и науката (МОН).

Ще бъдат дадени пари за доставка и монтаж на съвременно високотехнологично оборудване и обзавеждане, както и ремонт, реконструкция, основно обновяване на училищна образователна среда. Общият бюджет за 28-те училища е 96 960 000 лева, като максималното финансиране за един център е 3 462 857 лв. с ДДС.

Предвижда се процедурата да бъде обявена през февруари, а изпълнението на дейностите по нея да стартира през юни или юли 2023 г. Определените от МОН 28 професионални гимназии - по една във всяка област в страната, са преминали през комплексна оценка по критерии, свързани със спецификата на училищата, адаптивността им към промени, способността им да отговорят на нуждите на съответните региони от кадри и възможностите им за установяване на партньорства и работа в мрежи и др.

Очаква се като центрове за високи постижения избраните гимназии да допринесат за повишаване на регионалната конкурентоспособност и да работят въз основа на партньорства между професионални училища, университети, компании, местни власти и други образователни институции.

Центровете за високи постижения ще бъдат подкрепени и от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) по Програма "Образование" 2021-2027 (ПО). Ще бъде осигурено модерно и иновативно образование и обучение за професиите и уменията, необходими на регионалния пазар на труда. Ще се осигури и кратък период на преход от училище към, както и повишаване на квалификацията на учители и преподаватели в партньорство с бизнеса и с фокус дигитализация и зелени технологии. Планираният общ бюджет на тази процедура е 71 359 263 лв. Очаква се тя да бъде обявена в началото на 2025 г.

Избраната от МОН професионална гимназия в област Силистра е Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство "Никола Й. Вапцаров" в село Средище, община Кайнарджа, която е класирана на 16-то място от 28-те най-добри професионални гимназии в България.

Facebook коментари