Неделя, 25 Февруари 2024 г.

Учителка в дуловско училище е най-новият носител на ОНС "доктор" в област Силистра

На 19.01.2023 г. премина успешната защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС "доктор" (професионално направление 2.1 Филология, докторска програма "Български език") на тема: "Изречения за изразяване на непряка обусловеност (отстъпка) в българския език", разработен от докторант Донка Радева Илиева с научен ръководител доц. д.ф.н. Тодорка Георгиева от катедра Филологически и природни науки при Филиал Силистра на Русенския университет "Ангел Кънчев". Това съобщи ВЕРСИНАЖ. Д-р Илиева е преподавател в Средно училище "Васил Левски" - град Дулово. Миналата година тя бе сред участниците от Крайдунавска Добруджа в поредното издание на Форум "Българско наследство" в град Балчик.

Над 30 са защитилите ОНС "доктор" в област Силистра, почти повече от една трета от които са във Филиал Силистра на Русенския университет или са дългогодишни преподаватеили в миналото в него в педагогическото и в инженерното направления. Сред тях единствено доктор на науките е доц. длфлн Тодорка Георгиева. В Силистра има и един историк етнолог с научна степен - д-р Йордан Касабов, до преди години преподавател в Земеделския колеж - сега УНЦ към Филиал Русе на ВУАРР Пловдив. В историческата област е д-р Тодор Тодоров, инициатор за издаване на специализирани енциклопедии, вкл. и първа по рода си за област Силистра.

През есента на 2020 г. своята научна докторска степен защити Светлана Ганчева, която е уредник в отдел "Археология" при Регионален исторически музей Силистра, успешно приключила своята дисертация, представена пред авторитетно жури с учени от ВТУ Велико Търново, ИБЦТ-БАН, НАИМ-БАН и НИМ. Други двама нейни колеги преди това имаха тази чест - директорът на музея доц. Николай Тодоров и Наталия Симеонова от отдела за най-нова история, а още преди тях е археологът проф. Георги Атанасов, който е и доктор на историческите науки (д.и.н).

Началникът на РУО на МОН Габриела Миткова също е с ОНС "доктор" в хуманитарна научна област. В сферата на дисциплини към УниБИТ София Сезер Нихат от Дулово защити своята докторска степен. Още от 80-те години на миналия век дисертация е защитил бизнесменът д-р Стефан Иванов, подобно на зооинженерите д-р Тихомир Кунев и д-р Стефан Николов. Своя извървян път до защитената докторска степен е имал и д-р Росен Илиев - дългогодишен директор в резервата в Сребърна.

Д-р по теология от Киевско висше учебно заведение е протопрезвитер Добри Чаков, протосингел на Доростолска епархия. По визуални изкуства със защитена степен в Румъния е художничката д-р Христина Гаева. Докторантура в обозримо бъдеще ще предстои да защитят Александър Любенов - директор на Опитна станция по кайсията и земеделито към Селскостопнанска академия София, Калоян димов - уредник в Регионален исторически музей Силистра (той е докторант по "Археология (Средновековна нумизматика)" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново), и Ивелин Илиев - учител в Средно училище "Васил Левски" - Дулово (докторант в Русенсия университет).

Facebook коментари