Неделя, 26 Март 2023 г.

Комисията за защита на потребителите проверява мобилните оператори

Комисията за защита на потребителите (КЗП) проверява за нелоялни практики мобилните оператори, които обявиха увеличение на цените от 1 февруари заради годишната инфлация.

"Във всеки един момент, в който видим, че поведението на търговеца би могло да се охарактеризира като нелоялно към потребителите, Комисията ще се намеси и ще вземе необходимите и законосъобразни мерки в тази посока. Тази индексация все още не се е състояла. Ние няма как да кажем дали тя е приложена правилно или не, дали е приложена пропорционално към всеки индивидуален план, за да можем да разсъждаваме в посока упражняване на нелоялна търговска практика. В общите условия към договорите, които са одобрени от секторния регулатор е заложена клауза за индексация", каза председателят на Комисията за защита на потребителите Стоил Алипиев.

Facebook коментари