Понеделник, 06 Февруари 2023 г.

В Тутракан планират реализацията на множество проекти

Саниране на жилищни и обществени сгради, както и бъдещата работа на Местната инициативна рибарска група, са сред задачите, които си е поставила за изпълнение през тази година Община Тутракан. За по-големите предстоящи проекти кмета на Тутракан д-р Димитър Стефанов разказа за БНР.

Предложението за реновиране на уличното осветление на Тутракан е класирано на трето място и до края на януари трябва да се подадат апликационните форми. През март се планира да започне подмяна на осветителните тела на уличното осветление в общинския център. Планира се енергийни ефективно осветление и за всички останали на силни места на общината.

Подготвят се през новия програмен период кандидатстване за финансиране през Местната инициативна група.

Проектите по които се работи е улица "Трансмарийска" от медицинския център до старата автогара, подмяна на водопроводна инсталация, поставяне на асфалтова настилка, съответветните тротоари и направа на допълнителни паркоместа.

През МИГ се реализира ремонта на парк "Христо Ботев", има проект за волейболно и баскетболно игрище в двора на училище "Христо Ботев".

Предстои реновирането на една публична и и три жилищни сгради, за които в момента са обявени обществените поръчки за енергийна ефективност на три блока и ветеринарната лечебница в Тутракан.

Facebook коментари