Понеделник, 06 Февруари 2023 г.

От днес можем да плащаме местните данъци и такси в Силистра

Плащането на местните данъци в община Силистра започва от днес на 16 януари, съобщиха от администрацията.

Отдел "Местни данъци и такси" събира данък сгради, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2023 година.

Срокът за плащане на дължимите данъци е както следва: за първа вноска до 30.06.2023 г., за втора вноска до 31.10.2023 г.

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Заплащането може да се извърши в:

• касите на отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра;
• в кметствата;
• по банков път;
• по интернет;
• чрез "Изипей".

Работното време с граждани в отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра от 08.00 ÷ 16.00 часа и от 16.30 ÷ 17.00 часа.

Facebook коментари