Понеделник, 15 Август 2022 г.

Директора на театрално-продуцентски център "Йордан Йовков" Иван Мандев : "Не може театъра в Силистра да има 15 човека администрация и 5 актьора"

Първа работна среща проведоха общинари с директора на новосъздадения театрално-продуцентски център "Йордан Йовков" след преобразуването на театрите в Добрич и Силистра Иван Мандев.
В срещата участваха председателят на общинския съвет Александър Сабанов, заместник-кметът по хуманитарни дейности Нели Стоилова, началникът на отдел "Култура" Цветана Игнатова, главният счетоводител Виолета Азаджийска, директорът на дирекция "Общинска собственост" Снежана Неделчева и юристът Николай Николов.
Те обсъдиха проблеми, произтичащи от досегашното управление на драматичния театър в Силистра, и бъдещето му след влязлото в сила вече Постановление №107 на МС от 26 април 2011 г. за създаване на театрално-продуцентски център.
"Непонятно ми е как може да има такова управление", така Иван Мандев коментира заварения финансов и административен батак в силистренската драма. Сред примерите бяха незаконни назначения, заповеди за отпуски, нереално високи заплати, вкл. и вече надвишен лимит за разходи на силистренския екип от продуцентския център. По думите на Мандев, не може да има театър с петима актьори и 15 души администрация, както е в момента. Но щатът от 20 души ще се запази. Оптимизация не означава съкращения, поясни новият директор. Той заяви още, че центърът ще работи с две сцени – в Добрич и Силистра, но длъжностната характеристика на всеки ще определя работното му място. Това ще бъде разписано в бъдещия Устройствен правилник. Силистренските театрали ще запазят творческата си дейност. "Не съм привърженик на раздутите щатове, а на материалните стимули" . Комисия ще приеме активите и пасивите на театъра.
На следваща среща ще бъдат конкретно обсъдени варианти за поделяне на собствеността между кукления и драматичния театър, стопирана от досегашния директор Борислав Ненков, както и натрупани финансови разходи на театъра към общината.
В Силистра трупата на добричкия театър гостуват с пиесата "Лалугер" на Александър Урумов, наскоро отличена с две награди за театрално майсторство. "Искаме да дадем кураж на колегите, че след година-две това може да стане и тук", заяви Мандев пред общинарите. Преди спектакъла Иван Мандев е имал работна среща и със силистренските театрали

Facebook коментари