Събота, 02 Декември 2023 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 16 януари 2023 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

2 счетоводители, висше образование/ Счетоводство и контрол, компютърна грамотност
1 специалист, средно образование / Администрация и управление
1 машинен инженер, висше образование/ Машинно инженерство
5 шивачи, средно образование, производствени технологии
1 специалист, средно образование, компютърна грамотност
1 отчетник, уреждане на застрахователни полици/ висше образование/ Икономика
1 военнослужещ, сержант, средно образование
16 военнослужещи войници, средно образование
1 кинезитерапевт, висше образование/ Кинезитерапевт
1 барман, средно образование;
2 сервитьори, средно образование;
5 общи работници, средно образование.

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направление:

- Обучение по време на работа
1 продавач-консултант;
1 машинен оператор, шиене на облекла

-
Осигуряване на заетост
1 помощник-готвач;
1 технически сътрудник;
1 барман;
1 сервитьор
2 работник, крайно оформление

Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб", на ОП "Развитие на човешките ресурси"

1 чистач-хигиенист, основно/ средно образование;

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

3 машинни оператори шиене на облекла,основно образование
1 пазач, невъоръжена охрана, основно образование
3 шофьори, средно образование, кат. "С", "СE"

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

-За обучение по време на работа

5 работници зареждане на рафтове
1 общ работник
1 обслужващ бензиностанция/газстанция

*Работни места разкрити по проект "Заетост за теб", Приоритетна ос 1: "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места" на ОП РЧР 2014 – 2020 г на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 продавач консултант, средно образование

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия, средно образование;
4 шивачи, няма изискване за заемане;
2 миячи, превозни средства (ръчно), основно образование;
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия, няма изисквания за заемане;

Facebook коментари